“Дуут самбар” нь харааны бэрхшээлтэй болон бага насны хүүхдүүдэд хөгжөөнт байдлаар үсэг нүдэлж, үг бүтээж сургахад зориулан бүтээгдсэн. 35 үсгийг зургаан нүд бүхий самбарын нүдэнд байрлуулан үг бүтээж, харгалзах үсгийн товчин дээр дарахад тухайн үсэг нь дуугарна. Мөн самбарын нүдэнд “2+2=3” гэж байрлуулахад “хариу буруу байна” гэж хэлдэг, “2+2=4” гэж оруулахад “хариу зөв байна” гэж дуугарна.