2014-2015 оны хичээлийн жил

  • Б.Энхсаруул, ШУС, БУС, Химийн тэнхмийн профессор
  • Ж.Батхүү, ХШУИС, Хүрээлэн буй орчин судлал, химийн инженерчлэлийн тэнхмийн профессор
  • Ц.Эрдэнэбат, Шинэ материалын төвийн доктор


2015-2016 оны хичээлийн жил

  • Б.Ганбат, ХШУИС, Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхмийн профессор
  • Д.Номин-эрдэнэ, ХШУИС, Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхмийн багш


2016-2017 оны хичээлийн жил

  • Б.Очирхуяг, ХШУИС, Хими биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн профессор
  • Б.Цэрэнханд, ХШУИС, Хими биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн дэд профессор Б.Мөнхжаргал, ШУС, БУС, Химийн тэнхмийн профессор
  • Б.Туяагэрэл, ШУС, Химийн тэнхмийн ахлах багш

“Инновацийн шийдэл-бидний амьдралд” уралдаант шалгаруулалт, 2015 он

ШУС, БУС-ийн Биологийн тэнхмийн  Проф. Б.Батжаргал багш багаараа боловсруулсан “Сүүний үйлдвэрийн хаягдал шар сүүг ашиглан антиоксидант идэвхтэй ундаа үйлдвэрлэх арга” шийдэл 2 дугаар байр эзэлж ДОӨБ-ын медаль хүртсэн