СУДАЛГААНЫ ТӨВ

Хүрээлэн төвийн нэр

Захирал, эрхлэгчийн нэр

Холбоо барих утасны дугаар

Веб сайт

Хүрээлэн

1 Математикийн хүрээлэн  Ү.Отгонбаяр 93103993 http://iom.num.edu.mn/
2 Эдийн засгийн хүрээлэн  Б.Түвшинтөгс 99990274 http://eri.mn/
3 Цөмийн судалгааны төв  С.Энхбат 95508472 http://nrc.num.edu.mn/
4 Монгол судлалын хүрээлэн   Д.Заяабаатар 99105206 http://ims-num.org
5 Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн  Т.Чулуун 88114416

Төв

6 Бизнес төв  Г.Үүрдмандах 99101839 http://bcc.mn/
7 Харьцуулсан эрх
зүй, олон улсын эрх
зүйн судалгааны
төв
 М.Мөнхбат 99019899
8 Төв Азийн бүсийн
түймрийн
менежментийн
нөөцийн төв
 Б.Оюунсанаа 99081104 http://rcafmrc.num.edu.mn/