МУИС-ийн оюуны өмчийн мэдээлэл, 2017 оны 7 дугаар сар

Зохиогчийн нэр, тэнхим Патент/зохиогчийн эрхийн нэр,  мэдүүлэг, бүртгэлийн дугаар, он, сар, өдөр
А.Бүртгүүлсэн патент/ дотоод/
1 Б.Цэрэнханд

Р.Санжаасүрэн

Б.Очирхуяг

Мергель ашиглан портландцементийн клинкер гарган авах арга, №4512, 2017.04.04
2 Ш.Наранмандах Агарицинтай шавар бигнүүр, №3474, 2017.12.06
3 Б.Туяагэрэл

Н.Цэвэгсүрэн

З.Долгорсүрэн

Шар сүүнээс лактоз ялгах арга, лактозыг лактулозд хувиргах арга болон тэдгээрийн хэрэглээ, 2017.05.01
4 Б.Мөнхжаргал, Н.Цэвэгсүрэн, О.Энхцэцэг Ашигласан шар айрагны дрожжоос бета-глюканыг ялгах арга болон түүний хэрэглээ, №4523, 2017.05.01
5 Б.Мөнхжаргал, Н.Цэвэгсүрэн, О.Энхцэцэг Ашигласан шар айрагны дрожжоос уураг ялгах арга болон түүний хэрэглээ, №4522, 2017.05.01
6 Б.Мөнхжаргал, Н.Цэвэгсүрэн, ARIHARA Keizo Ангиотензин хувиргагч энзимийг саатуулагч үйлчилгээтэй пептид, түүнийг ялгах болон хэрэглээ, №4519, 2017.05.01

 

7 Б.Цэрэнханд

Р.Санжаасүрэн

Ж.Бадамсүрэн

Нано коллоид цахиурын исэл болон электролитыг агуулах композит нэмэлтийг гарган авах ба хэрэглэх арга, №4536 , 2017.05.25
Б. Патентын мэдүүлэг / дотоод/
1 Б.Ганбат

Д.Номин-Эрдэнэ

Цэгэн гэрлийн үүсгэгчтэй нийлмэл гурван хэмжээст дүрсийн дэлгэц болон түүний нягтшилийг сайжруулах арга, № 5963, 2017.01.09
2 Б. Цэрэнханд              Г. Эрдэнэчимэг

З. Баднайнямбуу

С. Золбоо

Зохиомол эмчилгээний шавар гарган авах арга, №6224, 2017.03.16
3 Ч.Алтанжаргал М.Золжаргал Үгийн утгазүйн сүлжээг автоматаар нутагшуулах арга, №6031, 2017.03.24
4 Н. Цэвэлмаа     Ж.Батхүү           Б.Нарангэрэл Монгол догар (Caryopteris mongolica.Bunge) ургамлыг ашигласан бруцеллёзыг эмчлэх болон түүнээс урьдчилан сэргийлэх бэлдмэл гарган авах арга, №6019, 2017.07.05
5 Ц. Төгсөө                     Б. Энхсаруул Цагаанцавын ордын байгалийн цеолитыг ашиглан крекингийн катализатор гарган авах арга, №6153, 2017.10.20
6 А.Энхбаяр, Х.Оюунхорол Виртуал симуляторын цогц систем, №6162, 2017.11.10
7 А.Амарбаяр Нарны фотоцахилгаан үүсгүүрт хөргөгчийн систем, №6265, 2018.06.06
8 Д.Баясгалан

О.Цэнд-Аюуш

Мэдрэгчийн утга цуглуулах, хадгалах, дамжуулах төхөөрөмж, №10-2018-0006191, 2018.04.01
В.Мэдүүлсэн барааны тэмдэгт
1 МУИС МУИС-МИНИ УИХ, №19887, 2017.04.25
Г. Ашигтай загварын мэдүүлэг
1 А.Энхбаяр

Х.Оюундолгор

Виртуал симуляторын цогц системийн удирдлагын дэлгэц, №3743, 2018.02.06
Д. Ашигтай загварын гэрчилгээ
1 Ц.Эрдэнэбат

И.Гантөмөр

Уусдаг цахиур буюу царууц бөөнцөг бэлтгэх арга, №2777, 2017.12.06
Е.Лицензийн гэрээ
1 Зорилго: МУИС болон МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн дэргэдэх Бизнес консалтинг төв МУИС-ийн Барааны тэмдгийг хамтран эдийн засгийн эргэлтэд оруулах

Огноо: 2018.03.07

2 Зорилго: МУИС болон Гарааны Эм Би Пи Лаб ХХК нар “Залесовын зэдгэлж (Comarum salesovianum (Stehp.) Aschers) ургамлыг ашигласан бактерийн эсрэг бэлдмэл, түүнийг хийх арга” нэртэй МУ-ын шинэ бүтээлийн 4182 тоот патентийг хамтран эдийн засгийн эргэлтэд оруулах

Огноо: 2018.03.23