Монгол улсын нийгэм-эдийн засгийн бүхий л хүрээнд инновацийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг түгээх, инновацийн соёл, бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлж, инновацийн түншлэлийг өргөжүүлэх замаар улс оронд мэдлэгийн эдийн засгийн хөгжүүлэх, хэрэглэгч орноос- үйлдвэрлэгч орон болох зорилтыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц үзүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгуулдаг “Монголын Инновацийн 7 хоног – 2017” арга хэмжээ 2017 оны 05 дугаар сарын 08-14-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Уг арга хэмжээний нэг хэсэг болох “Инновацийн үзэсгэлэн” 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд боллоо.